Investeringsstrukturer

PEQ Invest 1

PEQ Invest 1 fokuserar på små- och medelstora svenska bolag verksamma i en attraktiv marknad och med goda tillväxtmöjligheter. Alla bolag ska även ha stabila och positiva kassaflöden samt en erfaren och driven ledning för att passa in i portföljen.

I och med att PEQ Invest 1 blev fullinvesterat under 2011 startades under 2012 ett ytterligare investeringsbolag, PEQ Invest II AB.

Läs mer om PEQ bolagen under deras egna hemsida www.peqinvest.com