Investeringsstrukturer

Property Invest

Property Invest har avsikt att investera direkt i så kallade fastighetsprojekt, vilket är ett bredare spann av olika investeringsmöjligheter inom fastigheter. Exempel på olika typer av fastighetsprojekt kan vara bostadsfastigheter, kontorsfastigheter, handelsfastigheter, lager/logistikfastigheter, hotellfastigheter eller äldreboenden.

Rådgivare i portföljen är M&P Asset Management AB.